Hejmen vzw


Welkom bij vzw Hejmen! 


    

Tehuis voor werkendenVzw Hejmen is een organisatie die verschillende woon-vormen aanbiedt aan volwassenen met een beperking. Ze is gelegen in Leuven en is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde zorgaanbieder.

De vestiging van de organisatie in Leuven is geen toevalligheid. Er werd bewust gekozen voor de inplanting op een bereikbare locatie, met een rijk aanbod aan woon-, vrije tijds-, werk-, ... voorzieningen in de omgeving.

Het aanbod van Vzw Hejmen onderscheidt zich in een residentieel luik enerzijds en een semi-residentieel en mobiel aanbod anderzijds. Dit loopt parallel met de voormalige erkenningen Tehuis voor werkenden en Beschermd Wonen / Dienst Inclusieve Ondersteuning. Binnen elk luik zijn dan verschillende woonvormen mogelijk. Hieronder worden ze kort beschreven.  
Het tehuis voor werkenden bestaat uit 3 woningen en biedt plaats aan 20 personen. Het is gelegen in Leuven. Binnen het tehuis voor werkenden kan je wonen op een kamer of op een studio.

De Mobiele Dienst (Beschermd Wonen - Dienst Inclusieve Ondersteuning) biedt mobiele begeleiding bij het zelfstandig wonen van personen met een handicap. Deze dienst begeleidt mensen die individueel wonen of samenwonen in een gemeenschapshuis.

 

info-filmpje